Skip to main content

Carla Frankenhuis is verpleegkundige en psychosociaal therapeut. Zij is opgeleid zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Sinds 1990 heeft zij een praktijk voor coaching en hypnose, met als specialisatie medische hypnose. Daar werkt zij zowel met volwassenen als met kinderen. Patiënten worden meestal verwezen door de huisarts of specialist en zijn medisch onderzocht.

De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 2006057

Zie ook: http://www.hypnotherapie.nl/

De praktijk is met de naam Praktijk voor Medische Hypnose geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars Vektis en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90033362 en de praktijk AGB-code is 90012322

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Praktijk voor Medische Hypnose geregistreerd met het KvK nummer: 51141523

Mocht u over iets ontevreden zijn en u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging www.hypnotherapie.nl. Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz. In navolging van deze wet is de therapeut ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.
De therapeut is ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ met licentienummer 403092R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht www.tcz.nu.

Carla Frankenhuis

Eigenaresse

Carla Frankenhuis

Specialisatie: Ontspanning, visualisatie en hypnose, mindfulness en coaching bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Talen: Nederlands en Engels
NvvH lidnummer: 1688
NBVH lidnummer: 06057
CZ-zorgverlenersnummer: 033362
RBCZ Code: 403092R
AGB Code: 90033362
Aangesloten bij NVPO (Nederlandse vereniging voor psychosociale oncologie). Registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

Name

Filosofie

Uitgangspunt van de praktijk voor medische hypnose is de zogeheten “mind-body connection”, ofwel de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Langdurige stress veroorzaakt een toename van het hormoon Cortisol en heeft een ondermijnende invloed op het immuunsysteem. Uit de literatuur blijkt dat hypnose, meditatie en mindfulness de gedachten en gevoelens omtrent iemands gezondheidstoestand positief kunnen beïnvloeden.

Hierdoor zien we 36% daling in het artsenbezoek in het kader van chronische pijn, 50% reductie in huisartsenbezoek en een forse daling in slaapmedicatie en slaapstoornissen. Door te werken aan ‘coping skills’, leert iemand vaardigheden die zorgen dat hij/zij weer zelf invloed kan uitoefenen op het gevoel van welbevinden en minder afhankelijk is van externe factoren.

Oncologie

Carla Frankenhuis heeft in het verleden groepen begeleid voor kankerpatiënten bij het IKA (Integraal kankercentrum Amsterdam). Thema’s daarbij waren: verdriet, verwerking van het hebben (gehad) van een levensbedreigende aandoening, de omgeving, spanning/ontspanning, zingeving en vermoeidheid na kanker. Tevens begeleidde zij groepen voor partners en familieleden. Tegenwoordig begeleidt zij patiënten individueel.

Onderzoek

Vanuit het AMC (Amsterdams Medisch Centrum) en het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein hebben Professor Dr. Marc Benninga (kinder maag-darm-lever arts), Dr. Arine Vlieger (kinderarts) en Carla Menko-Frankenhuis een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hypnose bij kinderen met het prikkelbare darm syndroom, ofwel IBS, en onbegrepen buikpijnklachten.

De helft van ruim 50 kinderen kreeg 6 hypnotherapiesessies gedurende 3 maanden; en de andere helft kreeg een standaardtherapie bij de kinderarts.

85% van de kinderen in de hypnosegroep waren één jaar na afloop van de therapie pijnvrij, versus 25% van de kinderen in de groep van de kinderarts. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Gastroenterology.

Recent wetenschappelijk onderzoek bij 260 kinderen met buikpijn

Professor Dr. Marc Benninga (kinder maag-darm-lever arts AMC) en Dr. Arine Vlieger (kinderarts Antonius Ziekenhuis ) hebben een wetenschappelijk onderzoek opgezet waarbij 130 kinderen met het prikkelbare darmsyndroom hypnotherapie 6 sessies kregen bij een hypnotherapeut.
130 kinderen kregen 5 hypnose oefeningen en een instructieboekje om thuis mee te oefenen en toe te passen.
Carla Frankenhuis heeft de geluidsopnames gemaakt en het hypnose protocol ontwikkeld.

Tot 80% van de kinderen bij de therapeut hadden veel baat bij de therapie en tot 70 % van de kinderen die zelf thuis de therapie volgden hadden baat bij de therapie.
De thuisbehandeling kan worden aangeschaft via de site :
www.hypnosebijbuikpijn.nl 

Onderzoek: Klachtenvermindering bij inflammatoire darmziekte (HIPI)

Veel mensen met een inflammatoire darmziekte (IBD: ziekte van Crohn, colitis ulcerosa) hebben ondanks dat de ziekte rustig is, nog steeds last van buikklachten, zoals buikpijn, een opgeblazen gevoel, diarree of juist verstopping. De klachten lijken vaak op het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Hoewel veel mensen met een inflammatoire darmziekte deze klachten hebben, is nog nooit goed onderzoek gedaan naar de behandeling ervan.
In deze studie vanuit het AMC wordt onderzocht wat de beste behandeling is van PDS bij mensen met een rustige IBD. Deelnemers aan dit onderzoek kregen óf hypnotherapie, óf standaard medische behandeling voor PDS.