Praktijk voor Medische Hypnose

Over medische hypnose

Carla Frankenhuis is verpleegkundige en psychosociaal therapeut. Zij is opgeleid zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Sinds 1990 heeft zij een praktijk voor coaching en hypnose, met als specialisatie medische hypnose. Daar werkt zij zowel met volwassenen als met kinderen. Patiƫnten worden meestal verwezen door de huisarts of specialist en zijn medisch onderzocht.

De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 2006057

Zie ook:hypnotherapie.nl

De praktijk is met de naam Praktijk voor Medische Hypnose geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars Vektis en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90033362 en de praktijk AGB-code is 90012322

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Praktijk voor Medische Hypnose geregistreerd met het KvK nummer: 51141523

Mocht u over iets ontevreden zijn en u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging hypnotherapie.nl. Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz. In navolging van deze wet is de therapeut ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.
De therapeut is ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ met licentienummer 403092R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht www.tcz.nu.